Företagshälsovård

Vi hjälper företag med att öka välmående inom företag. För många företag är det en utmaning att skaffa sig en bild över medarbetarnas och företagets hälsostatus.

Arbetsgivare och personalansvariga har dessutom ett stort ansvar och mycket arbete kring hälsoarbete och sjukskrivningar. Vi jobbar med att analysera, utbilda och stärka personal.


Analys av verksamhet.

Föreläsning utifrån analysen.

Träningsprogram utifrån era behov

Kick off.